Przetargi.pl
dostawa: I. 100 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, w tym w drodze cyklicznej wymiany 80 sztuk, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych i szkoleń w zakresie prawa jazdy kategorii „B”; II. 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego, przeznaczonego do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, przeprowadzania egzaminów państwowych i szkoleń w zakresie prawa jazdy kategorii „B+E” oraz w zakresie prawa jazdy kategorii „B” z kodem 96”; III. 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego, przeznaczonego do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, przeprowadzania egzaminów państwowych i szkoleń w zakresie prawa jazdy kategorii „B+E”.

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80067 Gdańsk, ul. Równa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 300 15 26 , fax. 58 300 15 29
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
  ul. Równa
  80067 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 300 15 26, fax. 58 300 15 29
  REGON: 19147450500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa: I. 100 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, w tym w drodze cyklicznej wymiany 80 sztuk, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych i szkoleń w zakresie prawa jazdy kategorii „B”; II. 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego, przeznaczonego do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, przeprowadzania egzaminów państwowych i szkoleń w zakresie prawa jazdy kategorii „B+E” oraz w zakresie prawa jazdy kategorii „B” z kodem 96”; III. 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego, przeznaczonego do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, przeprowadzania egzaminów państwowych i szkoleń w zakresie prawa jazdy kategorii „B+E”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: ZADANIE 1 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. ZADANIE 2 2 200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) przed upływem terminu składania ofert. ZADANIE 3 2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach