Przetargi.pl
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Przywidz

GMINA PRZYWIDZ ogłasza przetarg

 • Adres: 83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PRZYWIDZ
  ul. Gdańska 7
  83-047 Przywidz, woj. pomorskie
  REGON: 191674990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przywidz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Przywidz
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach