Przetargi.pl
Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury (...)

Gmina Brzeg Dolny ogłasza przetarg

 • Adres: 56-120 Brzeg Dolny, Kolejowa 29
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71/ 3195 117
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeg Dolny
  Kolejowa 29
  56-120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie
  tel. 71/ 3195 117
  REGON: 931934934
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzegdolny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury (...)
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach