Przetargi.pl
Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

GMINA DWIKOZY ogłasza przetarg

 • Adres: 27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (+48 15) 831-14-71 , fax. (+48 15) 831-14-71
 • Data zamieszczenia: 2022-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DWIKOZY
  ul. Spółdzielcza 15
  27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie
  tel. (+48 15) 831-14-71, fax. (+48 15) 831-14-71
  REGON: 830409933
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwikozy.bip.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach