Przetargi.pl
Usługa wykonania druków KPA oraz teczek okolicznościowych z herbem Województwa Świętokrzyskiego i nadrukiem

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2017-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 291019005
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania druków KPA oraz teczek okolicznościowych z herbem Województwa Świętokrzyskiego i nadrukiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: 1)I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – wykonania druków KPA „Potwierdzenie odbioru” w ilości 50 000 sztuk w opakowaniach po 1 000 sztuk w każdym opakowaniu. 2)II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – wykonania teczek okolicznościowych z nadrukiem herbu Województwa Świętokrzyskiego oraz napisami w ilościach: a) teczki okolicznościowe miękkie w łącznej ilości 2 200 sztuk, b)teczki okolicznościowe twarde w łącznej ilości 1 100 sztuk. 2. Zamawiający wymaga, aby wykonany przedmiot zamówienia był wysokiej jakości i kompletny. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla I i II części zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach