Przetargi.pl
zakup i dostawy artykułów spożywczych

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2478000 w. 115 , fax. 412 478 050
 • Data zamieszczenia: 2016-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szymanowskiego 11
  27400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2478000 w. 115, fax. 412 478 050
  REGON: 31147300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawy artykułów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę artykułów spożywczych podzielonych na 7 pakietów, wg ilości określonych w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji: pakiet nr 1 – mleko i produkty mleczarskie pakiet nr 2 – pieczywo pakiet nr 3 – artykuły ogólnospożywcze pakiet nr 4 – artykuły ogólnospożywcze pakiet nr 5 – zupy i przyprawy pakiet nr 6 – zupki dla niemowląt pakiet nr 7 – przetwory warzywne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach