Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dla Gminy Żychlin

GMINA ŻYCHLIN ogłasza przetarg

 • Adres: 99-320 Żychlin, Barlickiego 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 24 351 20 32
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŻYCHLIN
  Barlickiego 15
  99-320 Żychlin, woj. łódzkie
  tel. (+48) 24 351 20 32
  REGON: 611015514
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dla Gminy Żychlin
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach