Przetargi.pl
dostawa jaj, rybiu

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 98200 Sieradz, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 271 942 , fax. 438 275 452
 • Data zamieszczenia: 2017-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  ul. Armii Krajowej 7
  98200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 438 271 942, fax. 438 275 452
  REGON: 112964100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa jaj, rybiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach