Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy produktów medycznych z podziałem na 8 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/8/2017

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90531 Łódź, ul. Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 371 322 , fax. 426 371 322
 • Data zamieszczenia: 2017-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  ul. Wólczańska 191
  90531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 371 322, fax. 426 371 322
  REGON: 47165836000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy produktów medycznych z podziałem na 8 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/8/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy produktów medycznych z podziałem na 8 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli: Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia I Dostawa siatek do zaopatrywania przepuklin II Dostawa siatek do zaopatrywania przepuklin III Płyn do ochrony narządów przeznaczonych do przeszczepu IV Roztwór do hemofiltracji V Koncentraty do hemodializ VI Podkłady ginekologiczne VII Pieluchy dla wcześniaków i noworodków VIII Pieluchomajtki dla dorosłych 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 2-9 do SIWZ zwane również - w dalszej części SIWZ - „Kosztorysem ofertowym – pakiet …”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach