Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innego specjalistycznego sprzętu i urządzeń w celu doposażenia Pracowni Mechatronicznej w ramach Projektu „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”. Zamówienie podzielono na 2 części, od 1 do 2.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 90142 Łódź, ul. Kopcińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 783 378 , fax. 426 780 798
 • Data zamieszczenia: 2017-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  ul. Kopcińskiego 29
  90142 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 783 378, fax. 426 780 798
  REGON: 47139038700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innego specjalistycznego sprzętu i urządzeń w celu doposażenia Pracowni Mechatronicznej w ramach Projektu „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”. Zamówienie podzielono na 2 części, od 1 do 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach