Przetargi.pl
Przedmiot zamówienia - " Telemetria węzłów cieplnych" dla 104 węzłów- w tym: - doposażenie węzłów cieplnych w urządzenia pozwalające na zbieranie danych, - przesyłanie danych z poszczególnych węzłów do serwera, - sterowanie pracą węzłów poprzez telemetrię, - odczyt ilości dostarczonej energii cieplnej z urządzeń zainstalowanych w węzłach. Prosimy o dostarczenie na spotkanie, pisemnej propozycji własnego projektu rozwiązania zakresu przedmiotu zamówienia.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8142538, 8144865 , fax. 468 142 538
 • Data zamieszczenia: 2017-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
  ul. Solidarności
  96200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 046 8142538, 8144865, fax. 468 142 538
  REGON: 75003068700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiot zamówienia - " Telemetria węzłów cieplnych" dla 104 węzłów- w tym: - doposażenie węzłów cieplnych w urządzenia pozwalające na zbieranie danych, - przesyłanie danych z poszczególnych węzłów do serwera, - sterowanie pracą węzłów poprzez telemetrię, - odczyt ilości dostarczonej energii cieplnej z urządzeń zainstalowanych w węzłach. Prosimy o dostarczenie na spotkanie, pisemnej propozycji własnego projektu rozwiązania zakresu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  jak w punkcie II.1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Będzie wymagane na etapie składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach