Przetargi.pl
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu IT w ramach projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”

Miasto Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468144711
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rawa Mazowiecka
  Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. +48468144711
  REGON: 750148638
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rawamazowiecka.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu IT w ramach projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach