Przetargi.pl
Zakup i dostawa serwerów, licencji wraz z usługą wdrożenia w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”.

TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 00-327 Warszawa, ul. Kazimierza Karasia 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (22) 505 92 14
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE
  ul. Kazimierza Karasia 2
  00-327 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (22) 505 92 14
  REGON: 000278362
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa serwerów, licencji wraz z usługą wdrożenia w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach