Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż replik sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań edukacyjno- kulturalnych ...

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-215 Srebrna Góra, Kręta 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 74 818 00 99
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
  Kręta 4
  57-215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. +48 74 818 00 99
  REGON: 891503946
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.forty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającypodmiot prawny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż replik sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań edukacyjno- kulturalnych ...
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach