Przetargi.pl
Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem

Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, gen. Józefa Sowińskiego 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227742634
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o.
  gen. Józefa Sowińskiego 4
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 227742634
  REGON: 141545411
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://nzozlegionowo.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach