Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych.

MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE ogłasza przetarg

 • Adres: 07-410 Ostrołęka, Aleja Jana Pawła II 120A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE
  Aleja Jana Pawła II 120A
  07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  REGON: 000304616
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Artykuły biurowePapier do drukowaniaNośniki danychMateriały eksploatacyjneRolki papieru do bileterki systemu parkingowegoMateriały eksploatacyjne (toner, matryce, bęben) do powielacza cyfrowego firmy Riso EZ 571Materiały eksploatacyjne (oryginalne)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19500000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach