Przetargi.pl
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Staroźreby w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023”

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY STAROŹREBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 09-440 Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242617168
 • Data zamieszczenia: 2022-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY STAROŹREBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Żwirki i Wigury 11
  09-440 Staroźreby, woj. mazowieckie
  tel. 242617168
  REGON: 386292466
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bipzgk.starozreby.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Staroźreby w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach