Przetargi.pl
Wykonanie I Etapu zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej na Świetlicę Wiejską z dobudową klatki schodowej oraz zagospodarowaniem terenu w Połupinie, Gmina Dąbie, woj. lubuskie

Gmina Dąbie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-615 Dąbie, ul. Szeroka 4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3835148 , fax. 068 3832148
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbie
  ul. Szeroka 4 4
  66-615 Dąbie, woj. lubuskie
  tel. 068 3835148, fax. 068 3832148
  REGON: 00053938300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie I Etapu zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej na Świetlicę Wiejską z dobudową klatki schodowej oraz zagospodarowaniem terenu w Połupinie, Gmina Dąbie, woj. lubuskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia (wg. Projektu Budowlanego): OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno - konstrukcyjnego zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską z dobudową klatki schodowej i zagospodarowaniem terenu. 1.0.Dane ogólne: 1.1 Stan istniejący: -Budynek po byłej szkole podstawowej można podzielić na dwie części; wybudowany w okresie międzywojenny, parterowy z poddaszem nieużytkowym, z dachem wielospadowym kryty dachówką ceramiczną zakładkową i dobudowany w latach 80 XX wieku, parterowy podpiwniczony, ze stropodachem kryty papą. - Budynek gospodarczy drewniany, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną zakładkową. 2.0.Zakres opracowania: Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny zmiany sposobu użytkowania, szkoły na świetlicę, dobudowa klatki schodowej i zagospodarowanie terenu- mała architektura Rozbiórka budynku gospodarczego. 3.0.Lokalizacja obiektu: Działka nr 93/2 w m. Połupin gm. Dąbie 4.0.Zestawienie danych dotyczących zakresu opracowania: Powierzchnia zabudowy przed rozabudową - 314,7 m2 Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 337,30 Powierzchnia użytkowa przed zmianą - 376,1 m2 Powierzchnia użytkowa po zmianie-393,9 m2 Powierzchnia całkowita przed zmianą - 515,4 m2 Powierzchnia całkowita po zmianie - 532,6 m2 Kubatura przed zmianą (bez poddasza) - 2455,6 m3 Kubatura po zmianie(bez poddasza) - 2616,1 m3 5.Zestawienie pomieszczeń: 5.1.Piwnice - 001 Korytarz - 20,4 m2 - lastrico -002 Skład opału - 32,7m2 - betonowa - 003 Szatnia - 14,0 m2 - gress - 004 Szatnia - gress - 10,6 m2 - gress - 005 Magazyn - 6,85 m2 - gress - 006 Magazyn - 12,0 m2 - gress - 007 Kotłownia - gress 5.2 Parter -1.01 Komunikacja - 29,33 m2 - gress -1.02 Wc niepełnosprawnych /Damski/ - 4,56 m2 - terakota 1.03 Komunikacja - 4,56 m2 - terakota 1.04 Wc męskie - 4,04 m2 - terakota 1.05 Sala obrad - 90,17 m2 - podłoga 1.06 Komunikacja - 16,97 m2 - gress 1.07 Magazyn podręczny - 9,95 m2 - terakota 1.08 Wc obsługi - 3,20 m2 - terakota 1.09 Pomieszczenie socjalne - 10,54 m2 - terakota 1.10 Kuchnia - 50,25 m2 - terakota 1.11 Zmywalnia naczyń - 20,77 m2 - terakota 1.12 Klatka schodowa - 17,77 m2 - terakota 1.13 Schody - 12,11 m2 - lastrico 5.3 Piętro 2.01 Komunikacja - 12,12 m2 - podłoga 2.02 poddasze nieużytkowe - 112,30 m2 - podłoga 6. Opis architektoniczno-konstrukcyjny. 6.1. Roboty rozbiórkowe. Wykonać rozbiórkę budynku gospodarczego i elementów betonowych na działce. Wykonać rozbiórkę schodów wewnętrznych komunikacji 1.01 Częściową rozbiórkę ściany nośnej wewnętrznej części starej wg rysunków Wykucie otworów na drzwi i okienko podawcze. Rozbiórka ścianek działowych zgodnie z rysunkami Rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej Rozbiórka ołacenia dachu/ Do ponownego wykorzystania w 70%/ 6.2 Fundamenty i ściany fundamentowe/klatki schodowej/ i istniejące. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej posadowienia fundamentów klatki schodowej. Ławy zostaną posadowione na głębokości 0,80 m poniżej poziomu gruntu, a posadowienie budynku znajduje się na głębokości 1,84 m. Stopa żelbetowa pod słup żelbetowy w części starej wylewana na mokro z betonu B25 zbrojona krzyżowo prętami 6x6 fi 12 ze stali A-III 34GS. Połączenie stopy fundamentowej ze słupem za pomocą wypuszczonego zbrojenia pionowego. Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro z betonu B15 zbrojone. Zbrojenie ław fundamentowych 4x fi 12 ze stali A-III 34GS, strzemiona fi 6 ze stali AI StoSX co 30 cm. Otulina zbrojenia min.4 cm Przed wykonaniem ław należy wykonać podsypkę żwirową grubości 10 cm. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych z betonu B20 na zaprawie cementowej marki 10Mpa Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych należy wykonać izolację poziomą 2x papa asfaltowa. Izolacja pionowa ścian fundamentowych dwukrotne smarowanie środkiem DYSPERBIT lub równoważnym, styropian gr 8 cm. Ściany fundamentowe części starej po odkopaniu osuszyć ściany, wykonać obrzutkę cementową przesmarować Hydrolexem 2E i przykleić styropian gr 6 cm Ściany fundamentowe piwnic części dobudowanej po odkopaniu osuszyć uzupełnić obrzutkę wykonać izolację hydroleksem 2E i docieplić styropianem gr 8 cm. 6.3 Ściany zewnętrzne nośne. Ściany klatki schodowej zewnętrzne projektuje się z bloczków z betonu komórkowego M6 grubości 24 cm na zaprawie klejowej. Ocieplenie styropian gr.12 cm + tynk strukturalny cienkowarstwowy. Ściany części starej, uzupełnić tynki zewnętrzne, ocieplić styropianem gr 6 cm, wykonać tynk cienkowarstwowym Ściany części dobudowanej docieplić styropianem gr. 8 cm i wykonać tynk cienkowarstwowy. Cokoliki ścian wyłożyć płytkami klinkierowymi. 6.4 Ścianki działowe wewnętrzne. Projektuje się z pustaków z betonu komórkowego gr. 12 I 6 cm - zgodnie z rysunkami 6.5 Nadproża, słupy, podciągi, wieńce i stropy. Projektuje się wieniec żelbetowy z betonu B20 zbrojony podłużnie 4 pręty ze stali AIII 34GS fi 12 i trzemiona stal AI StOS fi 6 co 25 cm - klatka schodowa. Projektuje się słup żelbetowy 40x40 w części starej podtrzymujący podciągi drewniane stropu. Słup żelbetowy z betonu B-25 zbrojony pionowo 4 pręty ze stali AIII 34GS fi 16 i strzemion ze Stali AI StOS fi 6 co 30 cm Drugi słup przy kominie murowany z cegły pełnej kl 200 na zaprawie cementowej M 50. Budowa słupów: po wykuciu otworów w ścianach na szerokość 50 cm; przy słupie żelbetowym wykonać szalunki, założyć zbrojenie i wykonać betonowanie, a przy słupie murowanym założyć dylatacje ze styropianu gr 1 cm - podwójną i wymurować słup. Po dwóch tygodniach można przystąpić do rozbiórki pozostałej części ściany nośnej. Podciągi drewniane 24x25 wykonane nad ścianą wewnętrzną nośną wzmocnić dwoma ceownika NP200 skręcanymi śrubami M16 jak pokazano na rysunku konstrukcyjnym słupa. Nadproża klatki schodowej prefabrykowane L - 22, przy wykuciach w części starej z dwuteownika np. 2x 160, w części dobudowanej NP. 2x140 Strop klatki schodowej projektuje się na belkach drewnianych 8x16 cm Belki ułożyć na murłaci i umocować przy pomocy kątowników profilowanych. Rozstaw belek co 122,5 cm Do belek przymocować płyty k-g ułożyć folię i wełnę mineralną gr 20 cm 6.6 Więźba dachowa Więźbę dachową klatki schodowej należy połączyć z więźbą starej części budynku krokwie o wymiarach 8x18 cm umocować do murłaty 14x14 cm ułożonej na wieńcach i zakotwione przy pomocy śrub gwintowanych fi 12. długości 50 cm, wszystkie elementy drewniane połączyć łącznikami ciesielskimi. Na krokwiach należy ułożyć izolację paro przepuszczalną, przybić kontr łaty 3x4 cm, następnie założyć łaty o przekroju 4x6 cm i pokryć dachówką. Więźba o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej z drewna kl C-30 6.7 Schody wewnętrzne Schody wewnętrzne projektuje sie w konstrukcji żelbetowej, monolityczne wylewane na mokro z betonu B25, zbrojone stalą AIII 34GS zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi 6.8.Obróbki blacharskie: Przed przystąpieniem do budowy należy zdemontować obróbki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi, Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o przekrojach jak na rysunkach.. 6.9. Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych. Projektuje się wykonanie podjazdu do istniejących schodów zewnętrznych o wymiarach 130x80 cm ze spadkiem 6%. Schody i podjazd obłożyć płytkami antypoślizgowymi, mrozoodpornymi na kleju mrozoodpornym. 6.10 Schody wewnętrzne klatki schodowej I komunikacji. Schody wewnętrzne projektuje sie w konstrukcji żelbetowej, monolityczne wylewane na mokro z betonu B25, zbrojone stalą AIII 34GS fi 12 o oczkach 20x20 ułożone w połowie grubości płyty. 6.11 Stolarka okienna i drzwiowa Projektuje się wymianę okien na drewniane z mikrowentylacją, drzwi zewnętrzne drewniane przeszklone P3 z zabezpieczeniem antywłamaniowym, drzwi wewnętrzne typowe I 1 szt z oknem podawczym I 1 szt okno podawcze. 6.12 Parapety. Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych, wewnętrzne z PCV lub drewniane. . 6.13 Zabezpieczenie przed szkodnikami i korozją biologiczną Drewniane elementy konstrukcyjne zabezpieczyć przed szkodnikami i korozją biologiczną preparatem INTOX S zgodnie z instrukcją lub innym środkiem dopuszczonym przez ITB oraz środkami ochrony przeciwogniowej typu PYROLAK. Zewnętrzne elementy więźby dachowej środkami oleistymi FOBOS. 6.14 Elewacje projektuje się docieplenie murów klatki schodowej styropianem gr 12 cm, części starej styropianem gr. 8 cm i części dobudowanej styropianem gr. 10 cm Po przygotowaniu docieplenia nałożyć tynk akrylowy strukturalny cienkowarstwowy. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. 7. Roboty wewnętrzne wykończeniowe. 7.1 Tynki wewnętrzne i okładziny. Tynki wewnętrzne wapienno cementowe do uzupełnienia, ścian nowych wykonać jako gipsowe. W pomieszczeniach mokrych ściany obłożyć płytkami glazurowymi do wysokości 2,0 m. 7.2. Posadzki i podłogi Posadzki z płytek terakota, w pomieszczeniu starej świetlicy podłogi drewniane lub parkiety. 7.3. Malowanie: Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorach białych i pastelowych. Elementy metalowe i drewniane malować farbami olejnymi. Elementy drewniane należy zabezpieczyć solnymi preparatami grzybobójczymi i owadobójczymi typu SOLTOKS o środkami ochrony przeciwogniowej typu PYROLAK. OPIS TECHNICZNY do projektu technologii budynku świetlicy wiejskiej (wg Projektu Budowlanego) 1 Program użytkowy zamierzenia: Dobudowa klatki schodowej Zmiana sposobu użytkowania Zagospodarowanie terenu. 2. Zakres działalności: W ramach działalności usługowej i gastronomicznej będą serwowane następujące asortymenty dań: Dania gorące śniadania, obiady, kolacje (tylko w czasie imprez) Zakąski zimne Napoje gorące - kawa, herbata Napoje chłodzące Pieczywo trwałe Pieczywo cukiernicze trwałe i nietrwałe Wędliny Półprodukty 3. Program działalności: W programie działalności świetlicy będą oferowane usługi związane z organizowaniem imprez gminnych, wiejskich, zabaw, świąt okolicznościowych, weselnych, komunijnych. 4. Zatrudnienie: Nie przewiduje się zatrudnienia na stałe Osoby przygotowujące posiłki powinny posiadać aktualne świadectwo zdrowia oraz kwalifikacje branżowe. 5. Założenia ogólne i układ funkcjonalny: W piwnicy znajdowała się będzie kotłownia na opał stały, pomieszczenie na skład opalu, szatnie, magazynki. Na parterze będzie świetlica, w-c, kuchnia, pomieszczenia zaplecza socjalnego, klatka schodowa, komunikacja. 6.Wykaz pomieszczeń: 6.1 Piwnica 001 Korytarz - 20,4 m2 - lastrico 002 Skład opału - 32,7m2 - betonowa 003 Szatnia - 14,0 m2 - gress 004 Szatnia - gress - 10,6 m2 - gress 005 Magazyn - 6,85 m2 - gress 006 Magazyn - 12,0 m2 - gress 007 Kotłownia - gress 6.2 Parter 1.01 Komunikacja - 29,33 m2 - gress 1.02 Wc niepełnosprawnych /Damski/ - 4,56 m2 - terakota 1.03 Komunikacja - 4,56 m2 - terakota 1.04 Wc męskie - 4,04 m2 - terakota 1.05 Sala obrad - 90,17 m2 - podłoga 1.06 Komunikacja - 16,97 m2 - gress 1.07 Magazyn podręczny - 9,95 m2 - terakota 1.08 Wc obsługi - 3,20 m2 - terakota 1.09 Pomieszczenie socjalne - 10,54 m2 - terakota 1.10 Kuchnia - 50,25 m2 - terakota 1.11 Zmywalnia naczyń - 20,77 m2 - terakota 1.12 Klatka schodowa - 17,77 m2 - terakota 1.13 Schody - 12,11 m2 - lastrico 6.3.Piętro(pomieszczenia nieużytkowe) 2.01 Komunikacja - 12,12 m2 - podłoga 2.02 poddasze nieużytkowe - 112,30 m2 - podłoga Wysokość pomieszczeń: piwnica - 2,50m parter - 321m parter - 351 m 7. Wyposażenie technologiczne: Wyposażenie technologiczne zostało przedstawione na załącznikach graficznych technologii. 8. Zaopatrzenie w wodę: Woda do celów użytkowych będzie pobierana bdzie z wodocjągu wiejskiego. Do wszystkich umywalek i zlewozmywaków należy doprowadzić wodę ciepłą o temperaturze 45-550C z podgrzewacza elektrycznego latem i z zasobnika ciepłej wody w kptłowni zimą. 9. Odprowadzenie ścieków: Odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, a docelowo do gminnej sieci kanalizacyjnej. 10. Wytyczne branżowe 10.1 Wykończenie ścian i sufitów: Sufity - we wszystkich pomieszczeniach piwnicy I parteru powinny posiadać powłokę gładką. Ściany w pomieszczeniach kuchni, szatni, w-c, zaplecza socjalnego, zmywalni i magazynkach do wysokości 2,0 m licowane płytkami glazurowymi lub malowane farbą zmywalną. 10.2 Podłogi: Sala - podłoga z desek Kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie socjalne, wc. Magazynki, komunikacja - gładkie z płytek ceramicznych typu terakota, bez poślizgowe, bez progów z cokolikami łatwo zmywalnymi. 10.3 Stolarka okienna I drzwiowa: Drzwi zewnętrzne szer. Min. 100 cm, wewnętrzne do wc szer. Min 90 cm zaopatrzone dołem w otwory wentylacyjne. Drzwi do kotłowni ppoż EI 30, do składu opału EI 60 10.4 Wentylacja We wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna, w kuchni, wc, zmywalni, I magazynkach wymuszona mechaniczna i z nawiewem mechanicznym 10.5 Ogrzewanie Z własnej kotłowni opalanej paliwem stałym - węgiel, drewno, brykiet 10.6 Instalacja elektryczna Wyłącznik główny ppoż. Typ RSX 125A Samoczynne szybkie wyłączenie w układzie TN-S Oprawy awaryjne 10.7 Urządzenia sanitarne Sanitariaty - muszle fajansowe typu Kompakt, umywalki fajansowe, Kuchnia I zmywalnia -zlewozmywaki dwukomorowe z rozdrabniaczem odpadów organicznych, umywalki fajansowe, wyparzacz I suszarka do naczyń pomieszczenia socjalne - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, umywalka fajansowa Wc, łazienka - natryski Pomieszczenia gospodarcze - zlew jednokomorowy na wys. 50 cm 10.8 Bezpieczeństwo pożarowe Strefa pożarowa ZLI Klasa odporności C Elementów budynku REI 60 Drzwi do kotłowni EI 30 Drzwi do składu opału EI 60 Instalacja hydrantowa - HW-W-25/30 7. Uwagi końcowe. 1)Nazwy własne producentów materiałów zostały użyte jako przykładowe. 2)Możliwe jest zastosowanie produktów innych firm pod warunkiem utrzymania założonych parametrów jakościowych. 3)W dokumentacji technicznej w przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dodaje się wyrazy: lub równoważny. 4)Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie zawierają przedmiary robót, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ oraz Projekt budowlany, specyfikacja techniczne i SIWZ z załącznikami. Załącza się Dokumentację Techniczną na całość zadania a wykonujemy tylko I Etap zawarty w przedmiarach, dlatego występują rozbieżności ilościowe w części elementów do wykonania. Obowiązuje zakres robót podany w przedmiarach. 5) Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych, jak podaje np. biuro projektów PPHU EREWEX-DOM w Specyfikacji Technicznej Ogólnobudowlanej i Sanitarnej w Części Ogólnej, Rozdział A, Część Budowlana, pkt 1.10. Zapisy dotyczące spraw finansowych zawarte w dokumentacji projektowej nie są obowiązujące. Zamawiającego - obowiązuje w tym zakresie Umowa -Projekt (załącznik nr4 do SIWZ), która będzie zawarta z Wykonawcą. 6) W związku z przewidzianym wynagrodzeniem ryczałtowym, przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej analizy projektu budowlanego i przedmiaru robót oraz zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy, gdyż ewentualne niedoszacowanie ilości robót stanowi ryzyko Wykonawcy. Klucz od budynku byłej (starej) Szkoły Podstawowej w Połupinieznajduje się u Pani Joli Adułło - Dyrektor Szkoły Podstawowej (nowej) w Połupinie. Do budynku wstęp wolny po wcześniejszym umówieniu się, na konkretny termin z osobami jn.: z Panią Dyrektor Szkoły podstawowej jw. tel. 068 3837693 oraz z Sołtysem wsi Połupin Panem Zygmuntem Metlingą Tel. 068 3836971. 2.1 Wykonanie prac budowlanych ( realizację inwestycji). 2.2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy określony w §1 zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością, dobrą jakością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 2.3.Do obowiązków Wykonawcy należy: a) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego całego zamówienia. b) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzenia placu budowy, instalacji, zabudowań prowizorycz­nych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowe oznakowanie przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. c) uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego( jeżeli zajdzie taka potrzeba i opłacenie wydatków z tym związanych). d) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, wykonywanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. e) odtworzenie nawierzchni dróg i terenów zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, f )prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń (dodatkowo dla potrzeb Zamawiającego), g) przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego. h) zgłaszanie obiektów i robót do odbioru, i) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., j) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, k)zapewnienie sprzętu i materiałów spełniających wymagania co do jakości i norm technicznych l) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac, ł) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego, 3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom (jeżeli dotyczy): 1) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7.6 Inne: 1)W celu lepszego rozpoznania tematu i prawidłowego złożenia oferty zobowiązuje się wykonawców do dokonanie wizji lokalnej na placu budowy i dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Do budynku wstęp wolny po wcześniejszym umówieniu się z osobami podanymi w pkt VII SIWZ, na konkretny termin. 2)Cena ofert powinna obejmować koszty wykonania całości zamówienia (wraz z kosztami dodatkowymi wszelkich robót przygotowawczych, kosztami uzgodnień, delegacji, organizacji itp.) mimo nie podania ich w przedmiarze robót. 8. Wymagania organizacyjne -- 9. Wymagania dot. gwarancji. Okres gwarancji - 3 lata od chwili przekazania zadania do użytkowania. Okres rękojmi nie może być krótszy niż okres rękojmi za wady budowlane (minimum 3 lata od odbioru końcowego inwestycji budowlanej wykonanej w oparciu o projekt budowlany stanowiący przedmiot niniejszego postępowania) 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany łączącej strony umowy w zakresie: 10.1 terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu spowodowane jest okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia a w szczególności: - warunkami atmosferycznymi - klęskami żywiołowymi - niemożliwymi do przewidzenia warunkami geologicznymi terenu budowy, odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej - przyczynami zależnymi od Zamawiającego, np. nie terminowe oddanie placu budowy, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 10.2 sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych - technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia I Etapu w wysokości: 1.500,00 złotych (słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr 71 1020 5402 0000 0502 0027 8770 PKO BP o/Krosno Odrzańskie z adnotacją: wadium Brzeźnica - przetarg, 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) przed upływem terminu składania ofert, sposób przekazania: Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy) jako załącznik do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna dołącza się do oferty w formie oryginału. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2.7 Inne podstawy wykluczenia wykonawców 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę -załącznik (zal) Nr 1 do SIWZ. A.2) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy). A.3) Kosztorys ofertowy. B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień-pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych - zał. Nr 2 do SIWZ. B.7) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Jeżeli firma posiada koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem to może je załączyć do oferty. Nie dołączenie takich dokumentów nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie z podaniem zakresu wykonywanych czynności - zał. Nr 3 do SIWZ). C.5) Uwaga: Punkt ten dotyczy tylko Wykonawcy (wybranego przez Zamawiającego), który składa wymienione tu dokumenty najpóźniej w dniu podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - kserokopie lub odpisy uprawnień w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w występujących tu branżach dla wyznaczonego(-ch) do nadzoru kierownika(ów) budowy wraz z aktualnym(-i) zaświadczeniem(-ami) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot. D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: --- E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E. F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B1, B2, B7, dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie - Inne dokumenty --- G. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: -- H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę - osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem: za zgodność z oryginałem. H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach