Przetargi.pl
Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji branży sanitarnej oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach Transportowego Dozoru Technicznego

Transportowy Dozór Techniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-707 Warszawa, Puławska 125
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 490 29 02
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Transportowy Dozór Techniczny
  Puławska 125
  02-707 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 490 29 02
  REGON: 017231686
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tdt.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyPaństwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji branży sanitarnej oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach Transportowego Dozoru Technicznego
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach