Przetargi.pl
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI
  ul. Konstytucji 3 Maja 1
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  REGON: 711582598
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.minsk-maz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach