Przetargi.pl
Świadczenie usług związanych z obsługą 2-dniowego spotkania - konferencji pn. „Ius ex silico – Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości”

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
  Aleje Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000319150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług związanych z obsługą 2-dniowego spotkania - konferencji pn. „Ius ex silico – Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach