Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW nr 801 na odcinku od km 68+184 do km 69+168 w miejscowości Domaszew, gmina Maciejowice, powiat garwoliński – nr postępowania 052/23

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE
  ul. Mazowiecka 14
  00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 013305749
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW nr 801 na odcinku od km 68+184 do km 69+168 w miejscowości Domaszew, gmina Maciejowice, powiat garwoliński – nr postępowania 052/23
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach