Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku przez koncesjonowanego wykonawcę.

POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU
  ul. Ołowianka 1
  80-751 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 190317940
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.gda.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku przez koncesjonowanego wykonawcę.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach