Przetargi.pl
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Budowa budynku OSP w Duninowie”

Wójt Gminy Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Dunina 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ustka
  ul. Dunina 24
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  REGON: 770979878
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ustka.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Budowa budynku OSP w Duninowie”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach