Przetargi.pl
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach popegeerowskich

GMINA CZARNOŻYŁY ogłasza przetarg

 • Adres: 98-310 Czarnożyły, 48
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438416805 , fax. 438416281
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CZARNOŻYŁY
  48
  98-310 Czarnożyły, woj. łódzkie
  tel. 438416805, fax. 438416281
  REGON: 730934619
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnozyly.4bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach popegeerowskich
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach