Przetargi.pl
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r.

Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2004 r. Nr 56, poz. 547 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

Na podstawie art. 193 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Wymagania formalne odwołania
Rozdział 2. Postępowanie z wniesionym odwołaniem
Rozdział 3 Ustalanie składu zespołu arbitrów do rozpoznania odwołania
Rozdział 4 Przygotowanie posiedzenia i rozprawy
Rozdział 5 Posiedzenie i rozprawa
Rozdział 6 Wyłączenie arbitra
Rozdział 7 Orzeczenia
Rozdział 8 Przepis końcowy

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną