Przetargi.pl
Rozbudowa infrastruktury technologii scenicznej

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, pl. Teatralny 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
  pl. Teatralny 1
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 522448506
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spotkaniakultur.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa infrastruktury technologii scenicznej
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach