Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Cypriana Kamila Norwida
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 863 705 , fax. 818 863 705
 • Data zamieszczenia: 2017-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
  ul. Cypriana Kamila Norwida 8 A
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 863 705, fax. 818 863 705
  REGON: 6066370000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla stołówki Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach (dalej: RCKU).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach