Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów drogowych z podziałem na części: Część I: Zakup i dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników i cementu Część II: Zakup i dostawa piachu Część III: Zakup i dostawa tłucznia kamiennego

Miasto Terespol ogłasza przetarg

 • Adres: 21550 Terespol, ul. Czerwonego Krzyża
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 752 036 , fax. 833 752 327
 • Data zamieszczenia: 2017-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Terespol
  ul. Czerwonego Krzyża 26
  21550 Terespol, woj. lubelskie
  tel. 833 752 036, fax. 833 752 327
  REGON: 52917200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów drogowych z podziałem na części: Część I: Zakup i dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników i cementu Część II: Zakup i dostawa piachu Część III: Zakup i dostawa tłucznia kamiennego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach