Przetargi.pl
Część I: Indywidualne wsparcia doradcze (indywidualne usługi doradcze) oraz wsparcie pomostowego (niefinansowego) w postaci indywidualnego specjalistycznego doradztwa Część II: usługa szkoleniowa pt. "ABC przedsiębiorczości"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20954 Lublin, ul. Mełgiewska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 451 816 , fax. 817 451 817
 • Data zamieszczenia: 2017-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
  ul. Mełgiewska 11
  20954 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 451 816, fax. 817 451 817
  REGON: 43121432200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I: Indywidualne wsparcia doradcze (indywidualne usługi doradcze) oraz wsparcie pomostowego (niefinansowego) w postaci indywidualnego specjalistycznego doradztwa Część II: usługa szkoleniowa pt. "ABC przedsiębiorczości"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach