Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bychawa

Gmina Bychawa ogłasza przetarg

 • Adres: 23100 Bychawa, ul. Partyzantów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5660004 w. 42 , fax. 815 660 048
 • Data zamieszczenia: 2017-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bychawa
  ul. Partyzantów 1
  23100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 81 5660004 w. 42, fax. 815 660 048
  REGON: 43102009000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bychawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z opisem poszczególnych części poniżej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach