Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia - dostawa mebli

Gmina Przytyk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-650 Przytyk, Zachęta 57
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48) 618-00-95
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przytyk
  Zachęta 57
  26-650 Przytyk, woj. mazowieckie
  tel. 48) 618-00-95
  REGON: 670223936
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytyk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia - dostawa mebli
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach