Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul.Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. Grodziski

Gmina Jaktorów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-313 Jaktorów, Warszawska 33
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 855 21 88 , fax. 46 855 21 88
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaktorów
  Warszawska 33
  96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie
  tel. 46 855 21 88, fax. 46 855 21 88
  REGON: 750148259
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaktorow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul.Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. Grodziski
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach