Przetargi.pl
„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach o salę gimnastyczną wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie utwardzenia terenu - Rządowy Fundusz Polski Ład”

Gmina Aleksandrów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39B
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Aleksandrów
  Aleksandrów 39B
  26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie
  REGON: 590648072
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow.bip.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach o salę gimnastyczną wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie utwardzenia terenu - Rządowy Fundusz Polski Ład”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach