Przetargi.pl
Wyposażenie Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

Dom Dziecka ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Wysoka 24/26
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Dziecka
  Wysoka 24/26
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  REGON: 000312225
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ddzpiotrkow.bip.wikom.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach