Przetargi.pl
Przygotowanie i podanie posiłków w kuchni zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-140 Gniew, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 535 23 33 , fax. 58 535 22 44
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
  Gdańska
  83-140 Gniew, woj. pomorskie
  tel. 58 535 23 33, fax. 58 535 22 44
  REGON: 000295952
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dpsgniew.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i podanie posiłków w kuchni zamawiającego
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach