Przetargi.pl
„PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W GMINIE NIECHLÓW”

GMINA NIECHLÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 56-215 Niechlów, Głogowska 31
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NIECHLÓW
  Głogowska 31
  56-215 Niechlów, woj. dolnośląskie
  REGON: 411050630
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niechlow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W GMINIE NIECHLÓW”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach