Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna

GMINA CZERSK ogłasza przetarg

 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523954810
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CZERSK
  ul. Kościuszki 27
  89-650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 523954810
  REGON: 092351274
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach