Przetargi.pl
Modernizacja sytemu multimedialnego w Centrum św. Jana w Gdańsku - dostawa wraz z instalacją: ekranu głównego, projektora oraz kamery

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-851 Gdańsk, Korzenna 33/35
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 301 10 51
 • Data zamieszczenia: 2022-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
  Korzenna 33/35
  80-851 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (58) 301 10 51
  REGON: 000276400
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sytemu multimedialnego w Centrum św. Jana w Gdańsku - dostawa wraz z instalacją: ekranu głównego, projektora oraz kamery
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z instalacją ekranu głównego nad sceną – 1 szt., obejmująca dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie podwieszanego, rozwijanego elektrycznie ekranu projekcyjnegoDostawa wraz z instalacją projektora oraz kamery, obejmująca:a) dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie podwieszanego projektora – 1 szt.,b) dostawę, instalację na rurowej konstrukcji aluminiowej, uruchomienie kamery PTZ - 1 szt..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38653400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach