Przetargi.pl
Ochrona obiektów stanowiących własność Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego zlokalizowanych przy ul. Moniuszki 110 w Wałbrzychu.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6489742 , fax. 074 6489746
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  ul. Sokołowskiego 4 4
  58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6489742, fax. 074 6489746
  REGON: 89004744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdrowie.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona obiektów stanowiących własność Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego zlokalizowanych przy ul. Moniuszki 110 w Wałbrzychu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obiekty stanowiące własność Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego zlokalizowanych przy ul. Moniuszki 110 w Wałbrzychu. Niniejszy opis charakteryzuje obiekty szpitalne które do roku 2003 użytkowane były przez ZZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu. Od lipca 2003 roku kiedy to dokonano przeprowadzki oddziałów dziecięcych do budynku przy ul. Stefana Batorego 4 w Wałbrzychu do dnia dzisiejszego budynki te stoją nie użytkowane. Celem ich zabezpieczenia poodcinano wszelkie media energetyczne jak również dokonano trwałego zamknięcia otworów drzwiowych (zamki oraz kłódki) Na po części ogrodzonym terenie o łącznej powierzchni 25714 m2 zlokalizowanych jest 10 budynków których opis przedstawiono poniżej. 1. Budynek - Oddział wewnętrzny Obiekt wolnostojący - powierzchnia zabudowy 752,0 m2 - powierzchnia użytkowa 1631,0 m2 - kubatura 11200,0 m3 - liczba kondygnacji trzy + poddasze użytkowe Budynek podpiwniczony konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane w układzie mieszanym - ceglane oraz ścianki o konstrukcji drewnianej, izolacja pozioma. Stropy masywne, żelbetonowe, ognioodporne. Schody wewnętrzne żelbetonowe wylewane z betonu. Podłogi - posadzka betonowa i płytki terakota, lastrico, beton PCV. Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne III kategorii. Cokół wykładany kamieniem. Dach wielospadowy ,konstrukcja drewniana, krokwiowa, kryty dachówką karpiówką. Obróbki blacharskie, rynny wykonane z blachy ocynkowanej. Rury spustowe wyprowadzone do kanalizacji burzowej. Stolarka drewniana - drzwi drewniane nietypowe. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej na zaprawie cem -wap, fundamenty kamienno -ceglane. Obiekt posiada instalację elektryczną oświetlenia , gniazdek wtyczkowych i siły, instalację c.o. wodną opalaną olejem opałowym, instalację wod -kan., gazową , telefoniczną. 2. Budynek - Pawilon zakaźny, Przychodnia Neurologiczna Obiekt wolnostojący : - powierzchnia zabudowy 1083,9 m2 - powierzchnia użytkowa 3832,5 m2 - kubatura 1624,6 m3 - liczna kondygnacji trzy + użytkowe poddasze Budynek zabytkowy podlega ochronie konserwatora zabytków, całkowicie podpiwniczony, konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane w układzie mieszanym - ceglane oraz ścianki o konstrukcji drewnianej, izolacja pozioma . Ściany konstrukcyjne murowane, z cegły pełnej na zaprawie cem -wap, fundamenty kamienno -ceglane. Stropy masywne, żelbetonowe, ognioodporne. Schody wewnętrzne żelbetonowe wylewane z betonu. Zewnętrzne wejściowe, na podsypce piaskowej a stopnie wylewane. Podłogi - posadzka betonowa i płytki terakota, lastrico, beton PCV. Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne III kategorii. Cokół wykładany kamieniem Dach wielospadowy ,konstrukcja drewniana, krokwiowa, kryty papą. Obróbki blacharskie , rynny wykonane z blachy ocynkowanej. Rury spustowe wyprowadzone do kanalizacji burzowej. Stolarka drewniana - drzwi drewniane nietypowe. Obiekt posiada instalację elektryczną oświetlenia , gniazdek wtyczkowych i siły, instalację c.o. wodną opalaną olejem opałowym. Instalację wod-kan., sanitarną , gazową , telefoniczną, instalację odgromową. 3. Budynek - hotel w budowie - powierzchnia zabudowy 250 m2 - powierzchnia użytkowa 0 m2 - kubatura 0 m3 - liczba kondygnacji jedna Budynek w budowie - wolnostojący, częściowo zrealizowany stan surowy otwarty, murowany konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane- ceglane, izolacja pozioma. Ściany konstrukcyjne murowane, cegła na zaprawie cem -wap, fundamenty betonowe z betonu żwirowego. Stropy żelbetowe 1 kondygnacji. Obiekt nie posiada stolarki drzwiowej, okiennej, instalacji elektrycznej, instalacji c.o. wod -kan, sanitarnej, telefonicznej. 4. Budynek - laboratorium, apteka - powierzchnia zabudowy 367,0 m2 - powierzchnia użytkowa 754,9 m2 - kubatura 6164 m3 - liczba kondygnacji trzy Budynek podpiwniczony , konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane z cegły pełnej , izolacja pozioma. Ściany konstrukcyjne murowane, z cegły pełnej na zaprawie cem -wap, fundamenty betonowe z betonu żwirowego. Stropy masywne, żelbetowe, ognioodporne. Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane z betonu. Zewnętrzne wejściowe , na podsypce piaskowej a stopnie wylewane. Podłogi - posadzka betonowa i płytki terakota, lastrico, beton PCV. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne III kategorii. Dach płaski, kryty papą. Obróbki blacharskie, rynny wykonane z blachy ocynkowanej. Rury spustowe wyprowadzone do kanalizacji burzowej. Stolarka drewniana - drzwi drewniane nietypowe. Obiekt posiada windę towarową., instalację elektryczną oświetlenia , gniazdek wtyczkowych i siły, instalację c.o. wodną opalaną olejem opałowym. Instalację wod -kan., sanitarną, gazową , telefoniczną, instalację odgromową 5. Budynek - pralnia - powierzchnia zabudowy 315,0 m2 - powierzchnia użytkowa 128,4 m2 - kubatura 1691 m3 - liczba kondygnacji dwie Budynek gospodarczy wolnostojący, konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane z cegły pełnej w części parterowej obudowany panelami pcv, izolacja pozioma. Ściany konstrukcyjne murowane, z cegły pełnej na zaprawie cem -wap, fundamenty betonowe z betonu żwirowego. Stropy, żelbetowe, ognioodporne. Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane z betonu. Podłogi - posadzka betonowa i płytki, beton, PCV. Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne III kategorii. Dach dwuspadowy, kryty dachówką karpiówką. Obróbki blacharskie , rynny wykonane z blachy ocynkowanej. Rury spustowe wyprowadzone do kanalizacji burzowej. Stolarka drewniana - drzwi drewniane nietypowe. Obiekt posiada , instalację elektryczną oświetlenia , gniazdek wtyczkowych i siły, instalację c.o. wodną opalaną olejem opałowym. Instalację wod-kan., sanitarną , gazową , telefoniczną, instalację odgromową. 6. Budynek - Prosektorium , warsztaty , magazyny Obiekt wolnostojący - powierzchnia zabudowy 361,0 m2 - powierzchnia użytkowa 277,0 m2 - kubatura 1362,0 m3 - liczba kondygnacji jedna Budynek murowany konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane- ceglane, izolacja pozioma. Ściany konstrukcyjne murowane, z cegły pełnej na zaprawie cem -wap, fundamenty kamienno-ceglane. Podłogi - posadzka betonowa i płytki, beton, PCV. Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne III kategorii .Stropy drewniane. Stolarka drewniana - drzwi drewniane nietypowe. Obróbki blacharskie, rynny wykonane z blachy ocynkowanej. Rury spustowe wyprowadzone do kanalizacji burzowej. Dach płaski, konstrukcja dachu drewniana, kryty papą. Stolarka drewniana - drzwi drewniane nietypowe. Obiekt posiada instalację elektryczną oświetlenia, gniazdek wtyczkowych i siły, instalację c.o. wod-kan., telefoniczną, odgromową. 7. Budynek - tlenownia Obiekt wolnostojący - powierzchnia zabudowy 48,0 m2 - powierzchnia użytkowa 46,0 m2 - kubatura 121,0 m3 - liczba kondygnacji jedna Budynek murowany, podpiwniczony, konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane- ceglane, izolacja pozioma .Strop betonowy. Ściany konstrukcyjne murowane, z cegły pełnej na zaprawie cem-wap, fundamenty kamienno-ceglane. Podłogi-posadzka betonowa . Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne III kategorii . Dach płaski, konstrukcja stalowej, kryty płytami azbestowymi. Stolarka metalowa-drzwi nietypowe. Obiekt posiada instalację elektryczną oświetlenia, gniazdek wtyczkowych i siły. 8. Budynek - budynek rozdzielni elektrycznej głównej, agregat Obiekt wolnostojący - powierzchnia zabudowy 35,50 m2 - powierzchnia użytkowa 29,,0 m2 - kubatura 138 m3 - liczba kondygnacji jedna Budynek murowany, konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane- ceglane, izolacja pozioma. Strop betonowy. Ściany konstrukcyjne murowane, z cegły pełnej na zaprawie cem-wap, fundamenty betonowe. Podłogi-posadzka betonowa.Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne III kategorii . Dach płaski, konstrukcja betonowa, kryty papą. Stolarka metalowa-drzwi nietypowe. Obiekt posiada instalację elektryczną oświetlenia, gniazdek wtyczkowych i siły. Rozdzielnię główną 380/220V, transformator 20kV, agregat prądotwórczy. Agregat prądotwórczy nie nadający się do użytkowania, zdewastowany po kradzieży. 9. Budynek - portiernia z budynkiem gospodarczym Obiekt wolnostojący - powierzchnia zabudowy 61,0 m2 - powierzchnia użytkowa 37,7 m2 - kubatura 248,0 m3 - liczba kondygnacji jedna Budynek murowany konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane- ceglane, izolacja pozioma . Ściany konstrukcyjne murowane, cegła ceramiczna na zaprawie cem-wap, fundamenty betonowe. Podłogi - posadzka betonowa. Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne III kategorii. Stropy betonowe. Dach wielospadowy, konstrukcja murowana, kryty dachówką karpiówką w części papą . Stolarka drewniana i pcv - drzwi pcv i drewniane nietypowe. Obiekt posiada instalację elektryczną oświetlenia, gniazdek wtyczkowych i siły, instalację c.o.wodną, wod -kan., telefoniczną. 10. Budynek - Poradnia konsultacyjna neurologiczna - powierzchnia zabudowy 63,0 m2 - powierzchnia użytkowa 59,0 m2 - kubatura 189 m3 - liczba kondygnacji jedna Budynek murowany zabytkowy konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane- ceglane , izolacja pozioma. Ściany konstrukcyjne murowane, cegła ceramiczna na zaprawie cem-wap, fundamenty betonowe. Podłogi-posadzka betonowa. Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne III kategorii .Stropy betonowe. Dach wielospadowy ,konstrukcja murowana , kryty dachówką karpiówką . Stolarka drewniana - drzwi drewniane nietypowe,. Obiekt posiada instalację elektryczną oświetlenia , gniazdek wtyczkowych i siły, instalację c.o. wodną , wod -kan. , telefoniczną. Teren obiektu szpitala praktycznie płaski w części obecnie użytkowej natomiast rozpoczęta budowa hotelu dla pielęgniarek znajduje się na poziomie ok. 90cm wyższym od pozostałej. Teren poza istniejącą zabudową w północnej części działki opada w kierunku północno -zachodnim o ok. 60 cm . obiekt szpitalny posiada ogrodzenie murowane płytowe w części od ulicy Moniuszki ogrodzony siatką. Uzbrojenie terenu - instalacja wodna, c.o, kanalizacji sanitarnej, burzowej, elektrycznej, kable niskiego i wysokiego napięcia. Oświetlenie terenu wykonane na słupach stalowych. Teren działki szpitalnej posiada drogi dojazdowe i piesze do obiektów szpitalnych. Teren zadrzewiony krzewami i drzewami owocowymi. W części niezabudowane działka jest mocno zadrzewiona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł). DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach