Przetargi.pl
Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne

Gmina Poświętne ogłasza przetarg

 • Adres: 26-315 Poświętne, Akacjowa 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7564034
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poświętne
  Akacjowa 4
  26-315 Poświętne, woj. łódzkie
  tel. 44 7564034
  REGON: 590648110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.poswietne.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach