Przetargi.pl
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław

GMINA WODZISŁAW ogłasza przetarg

 • Adres: 28-330 Wodzisław, ul. Krakowska 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WODZISŁAW
  ul. Krakowska 6
  28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010850
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach