Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z DYSTRYBUCJĄ DO OBIEKTÓW PGK Sp. z o.o. w ZAMOŚCIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Krucza 10
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu
  Krucza 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  REGON: 950242408
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z DYSTRYBUCJĄ DO OBIEKTÓW PGK Sp. z o.o. w ZAMOŚCIU
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach