Przetargi.pl
Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L

GMINA KSIĘŻPOL ogłasza przetarg

 • Adres: 23-415 Księżpol, ul. Biłgorajska 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846877419 , fax. 846877432
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KSIĘŻPOL
  ul. Biłgorajska 12
  23-415 Księżpol, woj. lubelskie
  tel. 846877419, fax. 846877432
  REGON: 950369095
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugksiezpol.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach