Przetargi.pl
Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH ogłasza przetarg

 • Adres: 21-065 Rybczewice Drugie, 119A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815854005
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KROLA JANA III SOBIESKIEGO W RYBCZEWICACH DRUGICH
  119A
  21-065 Rybczewice Drugie, woj. lubelskie
  tel. 815854005
  REGON: 001254369
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi polegającej na przygotowaniu dostarczeniu i wydaniu posiłków w formie cateringu dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach, w tym uczniów objętych programem wspierania gmin w zakresie dożywiania, nieobjętych tym programem oraz dzieci uczących się w przedszkolu. 2. Zamawiający przewiduje, że w ramach wykonywania zamówienia wykonawca będzie dostarczał posiłki dla następującej liczby uczniów:a) posiłki dla ok.10 uczniów w ramach programu, b) posiłki dla uczniów nieobjętych programem ok 20 uczniów, c) posiłki w proporcji ½ dla dzieci w wieku 3-6 lat - ok.40 uczących się w przedszkolu oraz 48 uczących się w oddziałach przedszkolnych. 3. Szacunkowa liczba posiłków w trakcie realizacji zamówienia wynosi: a) liczba drugich śniadań dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lata – 40 x 200dni – 8000szt., b) liczba pełnych obiadów 30 x 180 dni – 5400 szt., c) liczba obiadów w porcji ½ pełnego obiadu dla dzieci w wieku 3-4lata- 40x 200dni tj.8000szt oraz dzieci w wieku 5-6 lat 48 x 180 dni – 8640szt. 4. Wskazane w ust. 3 liczby posiłków są orientacyjne, mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb, zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków (np. liczba posiłków może być znacznie niższa w okresie świąt, epidemii, chorób dzieci, itp.). Zamawiający będzie informował Wykonawcę o liczbie potrzebnych posiłków w oddziałach przedszkolnych: informacja o liczbie posiłków będzie przekazywana do godz. 7:30 dnia, w którym zostaną wydane zamówione posiłki. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących czynności: a) przygotowanie posiłków dwudaniowych (zupa + pieczywo, II danie, napój) oraz drugich śniadań z napojem tylko dla dzieci przedszkolnych,b) dostarczanie i wydanie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku posiłków (z wyłączeniem przerw w nauce szkolnej), c) drugie śniadania należy wydawać do godz. do godz. 9.30, natomiast obiad od godz. 10:45, d) posprzątanie po wydaniu posiłków, e) odbiór powstałych odpadów (zlewek, naczyń jednorazowych). 6. Otwarty katalog proponowanych posiłków: 1) drugie śniadanie: np. pieczywo mieszane z masłem i dodatkami wędliny, past serowych, sera żółtego, jajek, lub dżemów; zupy mleczne lub kiełbaski na ciepło. Do picia: herbata, kakao, kawa zbożowa. Kaloryczność śniadania w przeliczeniu na jedno dziecko winna wynosić ok.400 kcal, 2) pełny obiad, w skład którego wchodzą:a) zupa - przygotowana na wywarach warzywnych lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika, który nadaje zupie charakterystyczny, specyficzny smak - min. 250-300 ml, b) drugie danie - posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi warzywami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż, makaron. Drugim daniem mogą być: pierogi (nadzienie różne), naleśniki (nadzienie różne), kopytka (dodatki różne), makaron z sosem, krokiety, gołąbki (sosy różne), gulasz (dodatki różne), placki ziemniaczane (sos lub surówka), pulpety w sosie lub surówka itp. Zamawiający dopuszcza wydawanie dania bezmięsnego maksymalnie 2 razy w tygodniu. c) napój np. kompot z owoców - min. 200 ml/ osobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach