Przetargi.pl
EZ.28.101.2022Usługa 3go serwisu tomog.komp.Aquilion RXL TSX-101A/UC o sn:UCB12Z2055wraz ze stac.rob.i roczny serwis tomog.komp.Somatom SensationOpen o sn:49619 wraz ze stac.rob. i laser.dla WWCOiT

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-503 Łódź, Pabianicka 62
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48 426895912
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  Pabianicka 62
  93-503 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48 426895912
  REGON: 000295403
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  EZ.28.101.2022Usługa 3go serwisu tomog.komp.Aquilion RXL TSX-101A/UC o sn:UCB12Z2055wraz ze stac.rob.i roczny serwis tomog.komp.Somatom SensationOpen o sn:49619 wraz ze stac.rob. i laser.dla WWCOiT
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach