Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia ośrodka szkolenia kierowców kat. T oraz pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do ZS w Janowie Podl. na potrzeby projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” (II postępowanie)

Powiat Bialski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bialski
  ul. Brzeska 41
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  REGON: 030237345
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatbialski.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia ośrodka szkolenia kierowców kat. T oraz pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do ZS w Janowie Podl. na potrzeby projektu „Zawodowcy z powiatu bialskiego” (II postępowanie)
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach