Przetargi.pl
Dostawa sprzętu IT w ramach projektu: „Kalejdoskop zawodów” (...)

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 90-542 Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 115
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 637 72 78
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
  ul. Stefana Żeromskiego 115
  90-542 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 637 72 78
  REGON: 365274690
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cez.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu IT w ramach projektu: „Kalejdoskop zawodów” (...)
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach