Przetargi.pl
ODNOWIENIE LICENCJI I ZWIĘKSZENIE ILOŚCI LICENCJI NA POSIADANE OPROGRAMOWANIE NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-726 Łódź, Wojska Polskiego 121
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  Wojska Polskiego 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000275790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODNOWIENIE LICENCJI I ZWIĘKSZENIE ILOŚCI LICENCJI NA POSIADANE OPROGRAMOWANIE NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1Odnowienie licencji ESET PROTECT Essential ON-PREMTyp licencji: StandardWersja: EssentialJęzyk: polskiIlość: 1 pakiet na 500 stanowiskOkres ważności licencji: 3 lataData rocznicy: 8 kwietnia 2023 rokuIdentyfikator: 33B-3EN-6VBCzęść 2Odnowienie licencji Corel Academic SitePoziom: 3Wersja: edukacyjnaJęzyk: polskiIlość: 1Okres ważności licencji: 3 lataNr licencji: 761882Część 3Odnowienie licencji TeamViewer Corporate For TeamsTyp licencji: Corporate For TeamsWersja: GOVJęzyk: polskiIlość: 1Okres ważności licencji: 2 lataData rocznicy: 11.03.2023Licencjonowani użytkownicy: 30Jednoczesne połączenia (kanały): 3Zarządzane urządzenia: 500Część 4Odnowienie licencji Adobe Creative CloudTyp licencji: UserWersja: komercyjnaJęzyk: MultilanguageIlość: 1Okres ważności licencji: 1 rokData rocznicy: 03.04.2023Nr VIP: 00C6478B38C2BCB7851ACzęść 5Zwiększenie ilości licencji Adobe Creative Cloud for EnterpriseTyp licencji: NamedWersja: edukacyjnaJęzyk: MultilanguageLevel: IVIlość: 5Okres ważności: marzec-czerwiec 2023 rokuData rocznicy: 10 czerwca 2023 rokuNr VIP: BB760951A9C17B27915A
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach