Przetargi.pl
Dostawa sprzętu IT, doposażenie serwerowni i zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie wdrożenia oprogramowania i obsługi sprzętu (...)

Gmina i Miasto Lwówek Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
  Al. Wojska Polskiego 25A
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  REGON: 000530643
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu IT, doposażenie serwerowni i zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie wdrożenia oprogramowania i obsługi sprzętu (...)
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach